LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/05/2024 đến 10/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/05/2024 đến 10/5/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
06/05/2024
14:00 I.12 Họp thực hiện kế hoạch đánh giá ASIIN cụm Toán-Lý 2024 P.KTĐBCL
Thứ 3
07/05/2024
8:00 I.32 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Đỗ Thành Trí, ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
8:30 F.102 Họp giao ban tháng 5/2024 P.TCHC
16:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
08/5/2024
9:00 F.102 Buổi giới thiệu về học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) P.QHĐN
14:00 F.102 Tiếp đoàn POSTECH P.QHĐN
Thứ 5
09/5/2024
Thứ 6
10/5/2024
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên