LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/04/2024 đến 13/04/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/04/2024 đến 13/04/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
08/04/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
9:00 I 11 Tiếp đón Công ty cổ phần Bestmix Khoa KHCN VL
13:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
Thứ 3
09/04/2024
8:00 I.23 Tọa đàm Tư vấn và xây dựng bản mô tả sáng chế Phòng Khoa học công nghệ
8:30 F.102 Họp giao ban tháng 4/2024 Phòng TCHC
14:00 F. 102 Phiên họp Báo cáo, giải trình về công văn số 120/B C-KHTN ngày 05/4/2024 của Hiệu trưởng về việc sửa chữa KTX 135B Trần Hưng Đạo. Văn phòng Hội đồng trường
Thứ 4
10/04/2024
8:00 F.102 Hội nghị kiểm điểm theo Thông báo số 121-TB/ĐU VP Đảng ủy
Thứ 5
11/04/2024
9:00 F.102 Tiếp đoàn NC State University P.QHĐN
Thứ 6
12/04/2024
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
13/04/2024
8:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Cao Thị Mỹ Dung, ngành Quang học Phòng ĐT SĐH