“LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/04/2023 đến 16/04/2023)”

“LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/04/2023 đến 16/04/2023)”
  Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
10/04/2023
09g30 F.102 Tiếp đoàn ĐH NCHU, Đài Loan Phòng QHĐN
14g00 F.102 Họp giao ban tháng 4/2023 Phòng TCHC
Thứ 3
11/04/2023
09g00 F.102 Họp về công tác chuẩn bị đánh giá ASIIN cấp CTĐT 2023 Phòng KT&ĐBCL
09g00 I.11 Họp Phòng CTSV Phòng CTSV
09g00 I.12 Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS. Tôn Thất Quang) Phòng KHCN
14g00 I.12 Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Hoàng Thị Thanh Minh) Phòng KHCN
Thứ 4
12/04/2023
09g00 Hội trường I Tổ chức buổi giới thiệu VEG 2.0 Phòng QHĐN
09g00 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu Phòng Đào tạo SĐH
14g00 F.102 Tọa đàm với chủ đề ” Vai trò của tổ chức Hội trong sự phát triển toàn diện của sinh viên” VP Đoàn thanh niên
Thứ 5
13/04/2023
09g30 F.102 Tiếp Đoàn Doanh nghiệp Nhật kết hợp với các GS JAIST Phòng QHĐN
14g00 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa phân tích Phòng Đào tạo SĐH
Thứ 6
14/04/2023
09g00 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Hải dương học Phòng Đào tạo SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
15/04/2023
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Hồ Đắc Quán, ngành Cơ sở toán cho tin học Phòng Đào tạo SĐH
Chủ nhật
16/04/2023
08g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hoàng Lực, ngành Toán giải tích Phòng Đào tạo SĐH
10g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lê Đình Long, ngành Toán Giải tích Phòng Đào tạo SĐH

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: