LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/03/2024 đến 16/03/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/03/2024 đến 16/03/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
11/03/2024
8:30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT. ThS. Nguyễn Văn Thắng Phòng KHCN + CNĐT
10:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT. ThS. Trương Hữu Ngân Thy Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 3
12/03/2024
10:00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT: TS. Võ Quốc Khương Phòng KHCN + CNĐT
14:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Lê Thị Vĩ Tuyết, ngành Sinh lý học người và động vật Phòng ĐT SĐH
14:00 I.11 Họp với tổ chức bên ngoài liên quan đến đánh giá ISO 9001:2015 P.KTĐBCL
14:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT: TS. Huỳnh Tấn Vũ Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 4
13/03/2024
8:30 I.11 P. TCHC làm việc với VNPT P. TCHC
13:30 I.38 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM.CNĐT. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy CNĐT
Thứ 5
14/03/2024
16:30 F.102 Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Đoàn Trường Đoàn – Hội
Thứ 6
15/03/2024
8:30 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: PGS.TS. Trần Cao Vinh Phòng KHCN + CNĐT
9:30 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: PGS.TS. Phạm Kim Ngọc Phòng KHCN + CNĐT
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
16:30 F.102 Họp Hội đồng xét chọn Danh hiệu tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn – Hội
Thứ 7
16/03/2024
9:00 B38 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý lý thuyết Phòng ĐT SĐH