LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/9/2023 đến 16/9/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/9/2023 đến 16/9/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
11/9/2023
       
Thứ 3
12/9/2023
       
Thứ 4
13/9/2023
13g30 F102 BTV Đảng ủy làm việc với Đoàn 885 của Bộ Chính trị VP Đảng ủy
Thứ 5
14/9/2023
       
Thứ 6
15/9/2023
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
16/9/2023
08g30 F 102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Đoàn Thị Như Quỳnh, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
08g30 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT SĐH
10g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Bùi Đức Nam, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH