LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/11/2023 đến 17/11/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/11/2023 đến 17/11/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
13/11/2023
       
Thứ 3
14/11/2023
08g00 – 11:00 F.102 Tiếp đoàn đại học UiTM, Malaysia P.QHĐN
Thứ 4
15/11/2023
       
Thứ 5
16/11/2023
13g00 I.12 Tiếp đoàn kiểm tra đề tài cấp Quốc gia ngày thứ nhất, CN: PGS.TS. Tôn Thất Quang Phòng KHCN + Phòng QTTB + Phòng KH-TC + CN
13g00 – 21g30 GĐ1 Chạy thử chương trình để chuẩn bị cho Hội thi karaoke chào mừng 20/11 Văn phòng Công đoàn
Thứ 6
17/11/2023
08g00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
12g00 – 21g30 GĐ1 Tổ chức Hội thi karaoke chào mừng 20/11 Văn phòng Công đoàn
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lê Quỳnh Loan, ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14g00 I.12 Tiếp đoàn kiểm tra đề tài cấp Quốc gia ngày thứ hai, CN: PGS.TS. Tôn Thất Quang Phòng KHCN + Phòng QTTB + Phòng KH-TC + CN
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên