LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/8/2023 đến 18/08/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/8/2023 đến 18/08/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
14/8/2023
16g00 I12 Họp thương thảo Phòng Quản trị Thiết bị
Thứ 3
15/08/2023
       
Thứ 4
16/08/2023
09g00 Phòng F102 Buổi làm việc giữa Đảng ủy Trường và Đoàn giám sát của BTC Đảng ủy ĐHQG-HCM về giám sát công tác ủy quyền kết nạp Đảng VPĐU
Thứ 5
17/08/2023
09g00 F102 Lễ ký kết với Tổng Cty Dầu khí Việt Nam P.QHĐN
Thứ 6
18/08/2023
08g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Phạm Thị Thảo Nhi, ngành Quản lý TN và MT Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên