LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/04/2024 đến 20/04/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/04/2024 đến 20/04/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
15/04/2024
15:30 I.12 Họp công tác chuẩn bị đánh giá chính thức ASIIN cụm Hóa Sinh P.KTĐBCL
Thứ 3
16/04/2024
15:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Nguyễn Ngọc Ân Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 4
17/04/2024
8:00 F.102 Họp trao đổi thông tin liên quan các quy trình ISO P.KTĐBCL
8:00 I.11 Họp Hội đồng thẩm định mở ngành Thiết kế vi mạch và Công nghệ bán dẫn Phòng Đào tạo
13:30 F.102 Họp trao đổi thông tin liên quan đến các quy trình theo ISO P.KTĐBCL
Thứ 5
18/04/2024
Thứ 6
19/04/2024
9:00 I.12 Họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: PGS.TS. Lê Viết Hải Phòng KHCN + CNĐT
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
20/04/2024
14:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH