LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/05/2024 đến 26/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 20/05/2024 đến 26/5/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
20/05/2024
9:00 F102 Kế hoạch nhận hồ sơ nhập học và kế hoạch học tập Phòng Đào tạo
14:00 I.11 Họp nội bộ liên quan dự án PHER Phòng KTĐBCL
Thứ 3
21/05/2024
9:00 I.11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa sinh học Phòng ĐT SĐH
13:30 F102 Họp liên chi bộ QHĐN-TTTT Phòng QHĐN
Thứ 4
22/5/2024
10:00 I.11 Họp chi bộ định kỳ tháng 5 năm 2024 Phòng Khảo thí & ĐBCL
14:30 I.11 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: ThS. Phạm Huy Lâm Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 5
23/5/2024
7:30 F102 Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự UV BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 VPĐU
8:00 I.11 Tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ NĐT, CNĐT: PGS.TS. Trương Hải Nhung CNĐT + Phòng KHTC + Phòng QTTB + Phòng KHCN
9:30 Hội trường I Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự UV BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 VPĐU
Thứ 6
24/5/2024
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
25/5/2024
6:30 F.102 Tuyển sinh SĐH năm 2024- đợt 1 Phòng ĐT SĐH
9:00 Phòng học 4 thư viện (lầu 10) Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Bùi Văn Mười, ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
9:30 Phòng họp thư viện (lầu 9) Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Lê Anh, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán Phòng ĐT SĐH
14:00 I.12 Phỏg vấn xét tuyển NCS ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14:00 I.11 Pỏng vấn xét tuyển ncs ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
26/5/2024
6:00 F.102 Tuyển sinh SĐH năm 2024- đợt 1 Phòng ĐT SĐH