LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/01/2024 đến 26/01/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/01/2024 đến 26/01/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
22/01/2024
10:00 I12 Họp triển khai thực hiện dự án Phát hiện phát hiện thuốc năm 2024 Phòng Quản trị Thiết bị
Thứ 3
23/01/2024
8:30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. CNĐT: ThS. Hoàng Văn Dũng Phòng KHCN và CNĐT
9:30 I.11 Tổ chức lễ Ký kết với Jeju National University P.QHĐN
Thứ 4
24/01/2024
Thứ 5
25/01/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa sinh học Phòng ĐT SĐH
13:30 F.102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 01/2024 VPĐU
13:00 I.11 Họp chi bộ (QHĐN-TTTT) Phòng QHĐN
Thứ 6
26/01/2024
8:00 F.102 Hội nghị Hội đồng trường, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025, Kỳ họp thứ 15 Văn phòng Hội đồng trường
8:30 C.43B Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Phạm Thị Thảo Nhi, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Phòng ĐT SĐH
8:30 I.11 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
14:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
15:00 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – CN Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH