LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/04/2023 đến 28/04/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/04/2023 đến 28/04/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
24/04/2023
14g00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Bích Ngọc Phòng KHCN, Chủ nhiệm đề tài
Thứ 3
25/04/2023
08g00 – 15g00 F.102 Hội thảo với Đại học Thanh Hoa, Đài Loan Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
Thứ 4
26/04/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính Phòng Đào tạo Sau đại học
14g00 Phòng họp BM Vật lý Hạt nhân Họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG, Chủ nhiệm: TS. Võ Hồng Hải Phòng KHCN + Chủ nhiệm đề tài
14g00 F.102 Work shop Testing Solutions for Composites Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
Thứ 5
27/04/2023
09g30 I12 Tập huấn kê khai giảng dạy ĐHCQ Phòng Đào tạo
10g00 I.11 Họp chi bộ định kỳ Chi bộ Khảo thí & ĐBCL
13h30 F.102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tháng 4/2023 Văn phòng Đảng ủy
14g00 I.12 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Yến Nhi, ngành Vi sinh vật học Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 6
28/04/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính Phòng Đào tạo Sau đại học
08g30 I.11 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật Phòng Đào tạo Sau đại học
14g00 F.102 Tiếp đoàn Quỹ học bổng Humboldt Phòng Quan hệ Đối ngoại
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: