LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/03/2024 đến 31/03/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/03/2024 đến 31/03/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
25/03/2024
8:00 I 11 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
10:00 I.12 Họp chi bộ Khảo thí & ĐBCL Phòng Khảo thí & ĐBCL
Thứ 3
26/03/2024
7:30 F.102 Hội nghị thẩm định Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên (1996-2023) VPĐU
8:30 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu Phòng KHCN + CNĐT
8:30 F.102 Tiếp Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) P.QHĐN
14:00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 4
27/03/2024
Thứ 5
28/03/2024
9:30 I.12 Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG, CNĐT: TS. Đặng Vinh Quang P. KHCN + CNĐT
10:30 I.12 Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG, CNĐT: TS. Trần Công Khánh P. KHCN + CNĐT
13:30 F.102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 3 năm 2024 VPĐU
14:00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CNĐT: GS.TS. Lê Văn Hiếu Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 6
29/03/2024
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Chủ nhật
31/03/2024
9:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Xuân Thanh, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH