LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/9/2023 đến 30/9/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/9/2023 đến 30/9/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
25/9/2023
14g00 F.102 Họp công tác chuẩn bị triển khai Hội nghị Đánh giá giữa nhiệm kỳ KHCL Phòng TCHC
08g30-9g30 I.11 Họp chi bộ Khảo thí & ĐBCL Phòng KT&ĐBCL
09g00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh Phòng KHCN và CNĐT
10g00 I.11 Họp liên quan công tác cải tiến chất lượng theo ASIIN (Cụm ĐTVT, Toán, Vật lý) Phòng KT&ĐBCL
15g00 I.12 Họp Tuyển dụng Phòng QTTB
Thứ 3
26/9/2023
14g30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
27/9/2023
09g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
13g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
13g30 I.11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
28/9/2023
08g00
Cả ngày
I.11 Tiếp đoàn thanh tra bảo hiểm xã hội Quận 5 Phòng TCHC
Cả ngày F.102 Tiếp Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ Phòng TCHC
Thứ 6
29/9/2023
08g00
Cả ngày
I.11 Tiếp đoàn thanh tra bảo hiểm xã hội Quận 5 Phòng TCHC
09g00 I.12 Họp Hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG loại C2024 lĩnh vực CNTT Phòng KHCN
13g30 F.102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9/2023 VPĐU
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
30/9/2023
08g00
Cả ngày
I.11 Tiếp đoàn thanh tra bảo hiểm xã hội Quận 5 Phòng TCHC
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lê Nguyễn Hoa Tiên, ngành Vật lý địa cầu Phòng ĐT SĐH