LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/02/2024 đến 01/03/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/02/2024 đến 01/03/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
26/02/2024
9:45 I.11 Trao đổi với Khoa về xử lý SV vi phạm quy chế đào tạo P.CTSV
Thứ 3
27/02/2024
8:00 I.11 Lễ trao học bổng PTSC P.CTSV
Thứ 4
28/02/2024
9:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Bùi Anh Thy Phòng ĐT SĐH
10:00 I.12 Họp chi bộ định kỳ tháng 02/2024 Phòng Khảo thí & ĐBCL
13:20 I.12 Họp trung tâm HTSV Trung tâm hỗ trợ Sinh viên
Thứ 5
29/02/2024
9:00 F.102 Thầy Thước họp
13:30 F.102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tháng 02/2024 VPĐU
Thứ 6
01/03/2024
8:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Võ Đức Cẩm Hải, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
9:30 I.11 Trung tâm ngoại ngữ họp TTNN
14:00 I.11 Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2 năm 2024 Phòng TCHC
14:00 F102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo, ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14:00 I12 Họp quy hoạch Phòng Quản trị Thiết bị
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
17:30 F.102 Hội Cụm 2 Hội Sinh viên Thành phố Hội Sinh viên Trường