LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/8/2023 đến 01/9/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/8/2023 đến 01/9/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
28/8/2023
13g30 I.12 Báo cáo chuyên đề tiến sĩ ngành Khoa học máy tính Khoa CNTT
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Phạm Toàn Định, ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Phòng ĐT SĐH
Thứ 3
29/08/2023
10g00 I.11 Tiếp đón Công ty Photron Vietnam Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật
Thứ 4
30/08/2023
07g30 – 11g30 F102 Hội nghi sơ kết Đề án 01 của Đảng ủy Trường về phát triển đảng viên sinh viên VP Đảng ủy
09g00 I . 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
09g 00 I.11 Họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm 2023 – đợt 2 lĩnh vực SH-CNSH Khoa SH-CNSH
10g00 F205A Tập huấn cán bộ trong công tác thu hồ sơ nhập học khóa tuyển 2023 Phòng Công tác Sinh viên
13h30 F.102 Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 8/2023 VP Đảng ủy
Thứ 5
31/08/2023
07g45 Hội trường I Phát triển công tác đào tạo đại học và sau đại hoc Phòng ĐT SĐH
09g00 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật Phòng ĐT SĐH
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Lưu Huỳnh Vạn Long, ngành Hóa hữu cơ cơ Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
01/9/2023
    Nghỉ Lễ theo quy định