LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/10/2023 đến 05/11/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/10/2023 đến 05/11/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
30/10/2023
08g30-9g30 I12 Họp chi bộ định kỳ tháng 10/2023 Phòng Khảo thí & ĐBCL
10g30 I.12 Họp Thương thảo hợp đồng Phòng QTTB
Thứ 3
31/10/2023
09g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trương Văn Tuấn, ngành VLLT và vật lý toán Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
01/11/2023
08g00 I.11 Ký MOU với Tập đoàn Hoa Sen P.QHĐN
Thứ 5
02/11/2023
08g00 HT.I Hội nghị Đánh giá giữa kỳ KHCL 2021-2025 Phòng TCHC
13g30 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM, CN: PGS.TS. Trần Hoàng Phương Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 6
03/11/2023
13g00 I.12 Báo cáo CĐTS NCS ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
04/11/2023
07g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hữu Danh Phòng ĐT SĐH
09g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phạm Thanh Dược Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
05/11/2023
09g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Phan Trung Hiếu, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH