LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/07/2023 đến 05/08/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/07/2023 đến 05/08/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
31/07/2023
09g30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. CNĐT: ThS. Lê Thị Vĩ Tuyết Phòng KHCN và CNĐT
13g30 F102 Hội nghị góp ý các văn bản của Đảng liên quan đến công tác cán bộ Văn phòng Đảng ủy
Thứ 3
01/08/2023
14g00 F 102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Tộn Thất Quang Nguyên, ngành Lý thuyết xác suất và tjống kê toán học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
02/08/2023
07g30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. CNĐT: TS. Lê Văn Anh Cường Phòng KHCN và CNĐT
09g00 F.102 ký kết MoU với QIS P.QHĐN
09g30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. CNĐT: ThS. Nguyễn Văn Thuận Phòng KHCN và CNĐT
Thứ 5
03/08/2023
07g30 F102 Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung UV BCH Đảng bộ Văn phòng Đảng ủy
13g30 I.12 Họp tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và đề cương luận án cho NCS ngành Di truyền BM Di truyền
Thứ 6
04/08/2023
08g00 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán ứng dụng – Chuyên ngành Giáo dục toán Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
05/08/2023
09g00 F102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Ngọc Lan, ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: