Lịch học Thực tập Sinh học đại cương 1 – lớp 20SHH, 20CSH

Lịch học Thực tập Sinh học đại cương 1 – lớp 20SHH, 20CSH
Lịch học Lý thuyết Thực tập sinh đại cương 1 – BIO00081: cho khóa 2020 ngành Sinh học và CN Sinh học như sau:
 
  1. Lớp 20SHH1A, 20SHH1B , 20SHH1C, 20SHH2A   học buổi sáng thứ 7 ngày 17/10/2020 tại F103 – Linh Trung (7h30-10h00)
  2. Lớp 20SHH2B, 20SHH2C , 20CSH1A,  20CSH1B   học buổi sáng thứ 7 ngày 17/10/2020 tại F103 – Linh Trung (10h00-12h30)
  3. Lớp 20CSH1C, 20CSH2A  , 20CSH2B,  20CSH2C  học buổi chiều thứ 7 ngày 17/10/2020 tại F103 – Linh Trung (13h30-16h00)