Lịch xe đi cơ sở Linh Trung – Thủ Đức và về 227 Nguyễn Văn Cừ từ 10/8/2020 đến 05/9/2020

Lịch xe đi cơ sở Linh Trung – Thủ Đức và về 227 Nguyễn Văn Cừ từ 10/8/2020 đến 05/9/2020

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo lịch xe đi – về giữa cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung. Bắt đầu từ 10/8/2020 đến 05/9/2020, xe trường sẽ không có chuyến lúc 12g15 do xe đi theo lịch thi Học kỳ 2:

Xe sẽ chạy từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020 như sau:

Các chuyến đi cơ sở Linh trung:     6g30, 8g20, 11g30.

Các chuyến về cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ:      11g15, 16g15, 17g15.