Mạng lưới TISC – đăng ký tham gia tập huấn Mô đun 6-7-8

Mạng lưới TISC – đăng ký tham gia tập huấn Mô đun 6-7-8

Kính gửi: Các anh chị lớp TISC Hà Nội và TPHCM

Tiếp theo mô-đun số 1-5 đã được tổ chức thành công, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức mô đun 6, 7, 8 với chủ đề:

–         Theo đuổi đơn đăng ký sáng chế (Thẩm định hình thức);

–         Tra cứu tình trạng kỹ thuật và soạn thảo bản mô tả sáng chế trong lĩnh vực hóa, dược;

–         Theo đuổi đơn đăng ký sáng chế (Thẩm định nội dung).

Thời gian, địa điểm:

–         Tại Hà Nội: Địa điểm: tại trụ sở Cục SHTT. Thời gian: ngày 19-21/11/2019, 8h30-17h00.

–         Tại TP HCM: Địa điểm: tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Thời gian: ngày 28-30/11/2019, 8h30-17h00.

Các tổ chức, cá nhân tham gia xin gửi thông tin theo mẫu form dưới đây, hoặc gửi email phản hồi trước ngày 17/11/2019 (lớp tại Hà Nội) và trước ngày 26/11/2019 (lớp tại TPHCM), đề nghị ưu tiên các cán bộ đã tham gia các khóa trước đây. 

Mẫu khai thông tin tham dự: https://forms.gle/vTfyND5pjVjVySXy6