Mẫu – Bản ghi nhớ hợp tác (MoU)

Mẫu – Bản ghi nhớ hợp tác (MoU)

Kính gửi các đơn vị,

Đính kèm dưới đây là Mẫu – Bản ghi nhớ hợp tác (Memorandum of Understanding) phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Các đơn vị tham khảo khi có nhu cầu và đề xuất ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và đối tác.

Trân trọng.