Mẫu – Công văn đề nghị ký kết/gia hạn MoU/MoA

Mẫu – Công văn đề nghị ký kết/gia hạn MoU/MoA

Kính gửi các đơn vị liên quan,

Để việc ký kết/gia hạn MoU/MoA diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, các đơn vị vui lòng cung cấp Công văn đề nghị ký kết/gia hạn MoU/MoA (file đính kèm) để phòng QHĐN có cơ sở trình ký Ban Giám hiệu.

*** Lưu ý: Phòng QHĐN chỉ trình ký MoU/MoA khi có Công văn đề xuất từ các đơn vị.

Trân trọng./.