[MẪU] Đề nghị làm Thư mời khách quốc tế

[MẪU] Đề nghị làm Thư mời khách quốc tế

Kính gửi quý thầy/cô,

 

Phòng Quan hệ Đối ngoại sẽ cung cấp Thư mời khách quốc tế cho các đơn vị có nhu cầu mời khách đến học tập/làm việc tại Trường.

Để thuận tiện cho việc làm Thư mời khách quốc tế đến trường học tập, làm việc, trao đổi hợp tác,… đề nghị quý thầy/cô gửi đến Phòng Quan hệ Đối ngoại:

 1. Giấy Đề nghị làm Thư mời (Mẫu đính kèm);

 2. Lý lịch khoa học (CV) của khách mời.

 

Trân trọng,