Mẫu – Gia hạn Bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác

Mẫu – Gia hạn Bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác

Phòng Quan hệ Đối ngoại kính gửi quý thầy/cô Mẫu – Memorandum on Succession – English (Gia hạn Bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác). [Đính kèm]

Khi đơn vị hoặc đối tác có mong muốn kéo dài thời gian hợp tác, quý thầy/cô có thể sử dụng biểu mẫu này, đính kèm Công văn đề nghị ký kết/gia hạn MoU/MoA và gửi về phòng QHĐN.

Phòng sẽ hỗ trợ quý đơn vị trình ký Ban Giám hiệu và hoàn thành các bước khác (nếu cần).

Trân trọng.