Phổ biến thông tin chương trình tài trợ học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET Hộp thư đến

Phổ biến thông tin chương trình tài trợ học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET Hộp thư đến
Kính gửi quý thầy, cô,
 
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ ĐHQG-HCM về Chương trình tài trợ học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET cho năm học 2022-2023. Thông tin cơ bản như sau:


1/ Đối tượng:

– Nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ tất cả các chuyên ngành thuộc các đơn vị thành viên của ASEA-UNINET muốn tham gia nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại các trường đại học tại Áo;
– Sinh viên đại học các chuyên ngành Ca múa nhạc, Biểu diễn.
2/ Độ tuổi giới hạn:
– 35 tuổi cho sinh viên bậc đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ;
– 45 tuổi cho nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ
3/ Mức tài trợ:
– 1.150 Euro/tháng + chi phí đi lại tối đa 1.000 Euro cho đối tượng Sau Tiến sĩ;
– 1.050 Euro/tháng + chi phí đi lại tối đa 1.000 Euro cho đối tượng Sinh viên đại học và Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
4/ Hạn chót đăng ký: Ngày 01 tháng 3 năm 2022
5/ Cách thức đăng ký:
– Trực tuyến tại website: https://www.scholarships.at/default.aspx
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo email đính kèm.

 
Kính mong quý thầy, cô chia sẻ thông tin đến các đối tượng có quan tâm.
Cảm ơn các thầy, cô.