Phỏng vấn học bổng Sungkyunkwan University (SKKU, Hàn Quốc)

Phỏng vấn học bổng Sungkyunkwan University (SKKU, Hàn Quốc)

Sungkyunkwan University(SKKU, Korea)

Department of Biological Sciences

SKKU Hàn Quốc trang bị môi trường nghiên cứu với điều kiện tốt nhất, lựa chọn những cá nhân xuát sắc làm sinh viên cao học và cung cấp học bổng toàn phần trong các kỳ nghiên cứu cũng như trong các giai đoạn học.

1. Graduate School Admission Guide: general information about graduate admission at SKKU 

2. College of Science brochure: information about the College of Science at SKKU 

3. Scholarship information in Vietnamese: general introduction about scholarship benefits at SKKU

Đăng ký tham gia phỏng vấn tại link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mXzIAX_JNfiKKcMjOsPUT-2MvteklqGa_GODpJVo_ak/edit#gid=0

* Phỏng vấn: lúc 14h, ngày 29/01/2018,

* Địa điểm: F.102 và F.111, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM

Liên hệ: Văn phòng Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường ĐH KHTN