[SCHOLARSHIP] Khóa học “SDG Professional Course” dành cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ

[SCHOLARSHIP] Khóa học “SDG Professional Course” dành cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ Nagaoka University of Technology về Khóa học “SDG Professional Course” dành cho bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 
Các ngành học bao gồm:
1. Mechanical Engineering
2. Electrical, Electronics and Information Engineering
3. Information and Management Systems Engineering
4. Materials Science and Bioengineering
5. Civil and Environmental Engineering
6. Nuclear Technology
Học bổng cho chương trình:
– Học bổng Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho): 3 suất
– Học bổng dành riêng cho khóa học “SDG Professional Course”
Thời hạn đăng ký: 30/9/2022
 
Trân trọng.