Seminar Dr. Nagasawa “Radiation Modification of Polymers for Environment Conservation, Agriculture & Medical Applications”

Seminar Dr. Nagasawa “Radiation Modification of Polymers for Environment Conservation, Agriculture & Medical Applications”

Seminar “Radiation Modification of Polymers for Environment Conservation, Agriculture & Medical Applications”

 

. Thời gian: 09:00 – 10:30 sáng, 09/03/2018 (thứ 6)

. Địa điểm: Phòng F.102 (lầu 1, dãy F, Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5)

 

. Trình bày: Dr. Naotsugu Nagasawa, Principal Researcher, Takasaki Advanced Radiation Research Institute, National Institutes for Quantum & Radiological Science & Technology (QST)

Viện Năng Lượng Nguyên Tử Nhật Bản (QST), chi nhánh Takasaki, nay là Viện Khoa Học & Công Nghệ Quốc Gia Về Phóng Xạ & Chùm Lượng Tử

. Đơn vị tổ chức: Khoa Khoa học & Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH KHTN

. Nội dung: Radiation modification of polymers for environment conservation, agriculture & medical applications

 

Website của nhóm nghiên cứu: http://www.taka.qst.go.jp/eimr_div/BioMater/index_e.html