Sở KH&CN TP.HCM mời tham dự tập huấn “Thẩm định giá tài sản trí tuệ”