Thẻ: Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Tổng quan điểm mới 12 Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2019
Bài viết

Tổng quan điểm mới 12 Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2019

Từ 01/01/2019, 10 Luật và 02 Nghị quyết của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung đáng chú ý, như: Tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý; Nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng; Tăng kịch khung thuế môi trường với xăng,...

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Bài viết

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09/12 theo Quyết định số 2578/QĐ-KHTN ngày 07/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, từ ngày 09-21/12/2018 mỗi ngày sẽ đăng tải 01 infographic tuyên truyền về các...

THỂ LỆ CUỘC THI  “SINH VIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT”
Bài viết

THỂ LỆ CUỘC THI “SINH VIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT”

    THỂ LỆ CUỘC THI “SINH VIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT” (Ban hành Kèm theo Quyết định số: 2057 /QĐ-KHTN ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) Mục đích, yêu cầu Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Bài viết

Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mục đích: Triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 đến với đối tượng viên chức, người lao động, người học tại Trường...