Tập huấn “Classroom Assessment of Student Learning”

Tập huấn “Classroom Assessment of Student Learning”
Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bang Arizona Hoa Kỳ; trong khuôn khổ Dự án BUILD-IT (Building University-Industry Learning and Development through Innovation and Technology) dưới sự tài trợ của USAID, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của khối ngành STEM, Trung tâm CEE  Văn phòng đại diện của Đại học Bang Arizona tại Việt Nam đồng phối hợp tổ chức tập huấn “Classroom Assessment of Student Learning”.

–   Thời gian:     Một ngày, thứ 5, ngày 06 tháng 9 năm 2018

–    Đối tượng tham dự: Giảng viên đang giảng dạy các chương trình đào tạo tại các đơn vị có ký kết tham gia Dự án BUILD-IT

–   Học phí:        Do quỹ USAID tài trợ

–    Địa điểm:      Phòng I23, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, số 227, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

–    Báo cáo viên: Dr. Scott Danielson — Arizona State University

–    Ngôn ngữ:   Tiếng anh (có phiên dịch)

–    Nội dung tập huấn: (đính kèm chương trình tập huấn)

–   Số lượng tham dự: phân bổ theo Khoa (vui lòng xem chi tiết tại thông báo đính kèm theo email này)

–   Thời hạn đăng ký: trước ngày 24/8/2018

–   Thông tin đăng ký: (theo biểu mẫu đính kèm), danh sách đăng ký gửi về email theo địa chỉ: cee@hcmus.edu.vn

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Thầy Cô lãnh đạo các đơn vị thông báo đến đội ngũ giảng viên và đề xuất danh sách tham dự tập huấn.
 
 
Đính kèm: