TB v/v cuộc thi “Green Talents“

TB v/v cuộc thi “Green Talents“

THÔNG BÁO

V/v cuộc thi “Green Talents

 

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội thông tin cuộc thi “Green Talents“ dành cho các nhà khoa học trẻ khắp thế giới tham gia với các ý tưởng sáng tạo cho sự phát triển bền vững.

Đăng ký tham gia tại www.greentalents.de

Hạn đăng ký: 19/05/2020

Thông tin chi tiết mời xem thêm tại đây: https://bit.ly/2yA6hh4

Phòng KHCN.