TB v/v Đề xuất nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045

TB v/v Đề xuất nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045

THÔNG BÁO

V/v gởi đề xuất nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045

 

Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết công văn v/v đề xuất nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 đính kèm.

Hồ sơ đề xuất tương ứng theo các mẫu A1, A2, A3 theo Thông tư 03. Gởi file qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn> và 01 bản in về Phòng KHCN (F07) trước ngày 08/3/2019.

Khi viết đề xuất dự án, Thầy Cô vui lòng xem trước QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 QĐ/ĐHQG 15.01.2018 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VV XÂY DỰNG VÀ TUYỂN CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ KH&CN TẠI ĐHQG-HCM (đính kèm).

Cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Phòng KHCN hoặc Ban KH&CN, ĐHQG-HCM.

Trân trọng.

Phòng Khoa học Công nghệ.