TB v/v tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển Vật lý 2021-2025

TB v/v tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển Vật lý 2021-2025

THÔNG BÁO

V/v gởi đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển Vật lý 2021-2025

 

Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết theo công văn v/v kéo dài thời gian thực hiện Chương trình Phát triển Vật lý đính kèm.

Hồ sơ đề xuất tương ứng theo các mẫu A1, A2, A3 theo Thông tư 03. Gởi file qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn> và 01 bản in về Phòng KHCN (F07) trước ngày 14/3/2019.

Khi viết đề xuất dự án, Thầy Cô vui lòng xem trước QUYẾT ĐỊNH SỐ 59 QĐ/ĐHQG 15.01.2018 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VV XÂY DỰNG VÀ TUYỂN CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ KH&CN TẠI ĐHQG-HCM (đính kèm).

Cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ Phòng KHCN hoặc Ban KH&CN, ĐHQG-HCM.

Trân trọng.

Phòng Khoa học Công nghệ.