TB vv Tham gia giải thưởng “Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019”

TB vv Tham gia giải thưởng “Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019”

 

THÔNG BÁO

Về việc Tham gia giải thưởng “Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019” (*)

Năm 2019, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động “Giải thưởng Sáng tạo Tp. HCM” (công văn kèm) , đây là giải thưởng thường niên được tổ chức 02 năm/lần nhằm vinh danh các cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp/cá nhân có các công trình nghiên cứu & các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình khởi nghiệp sáng tạo, có hiệu quả cao đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố trong 07 nhóm lĩnh vực bao gồm: 

 1. Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, cơ chế – chính sách đặc thù phát triển Tp. HCM, thành phố thông minh – khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố;
 2. Văn hóa – nghệ thuật;
 3. Cải cách hành chính;
 4. Sản phẩm truyền thông sáng tạo (chủ yếu lĩnh vực CNTT-truyền thông);
 5. Xã hội;
 6. Khởi nghiệp sáng tạo;
 7. Khoa học cơ bản.

Nhận thấy, đây là Giải thưởng lớn và có uy tín, việc tham gia giải thưởng không chỉ giúp các nhà khoa học được vinh danh mà còn giúp nâng cao vị thế, hình ảnh của ĐHQG-HCM, xứng đáng là trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu khu vực phía Nam, mặt khác hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của ĐHQG-HCM trong sự phát triển kinh tế xã hội và NCKH của thành phố, quý thầy cô tham gia giải thưởng còn đóng góp cho việc thực hiện các nội dung ký kết hợp tác với Tp. HCM giai đoạn 2018-2020.  

Do đó, Ban KHCN, ĐHQG-HCM kính đề nghị Quý Thầy/Cô đã có các công trình nghiên cứu thành công và đã được nhiều giải thưởng trong những năm gần đây tham gia giải thưởng Sáng tạo cho năm 2019 của Tp. HCM, kính đề nghị Quý lãnh đạo các đơn vị thông báo đến các cán bộ tại đơn vị tham gia. Hồ sơ tham gia Giải thưởng trên, bao gồm: 

 1. Bản mô tả công trình đề nghị xét tặng giải thưởng (theo mẫu đính kèm);
 2. Tài liệu minh họa;
 3. Ảnh của tác giả (nhóm tác giả);
 4. 01 bản tóm tắt công trình tham gia xét thưởng (khoảng 01 – 02 trang A4) để thuận tiện trong việc tổng hợp.

Hồ sơ hoàn chỉnh của Quý Thầy/Cô vui lòng gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM và qua email lqvinh@vnuhcm.edu.vn (cc email tvman@hcmus.edu.vntrước 12h00 ngày 19/02/2019 (Thứ Ba) để  ĐHQG-HCM tổng hợp gửi Ban Tổ chức giải thưởng. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải thưởng, Quý Thầy/Cô có thể tham khảo thêm theo file đính kèm hoặc truy cập địa chỉ: http://hdtdkt.hochiminhcity.gov.vn/giai-thuong-sang-tao-thanh-pho-ho-chi-minh (theo CV kế hoạch giải thưởng của Tp. HCM thời hạn nộp giải thưởng là ngày 30/1/2019, tuy nhiên Ban tổ chức đồng ý cho phép ĐHQG-HCM có thể nộp trễ đến trước ngày 21/2). 

Trân trọng kính chào./.

 

(*) Trích nguồn thông báo từ Ban KHCN, ĐHQG-HCM.