Tham dự khóa tập huấn Sở hữu trí tuệ

Tham dự khóa tập huấn Sở hữu trí tuệ

THÔNG BÁO
Tham dự khóa tập huấn Sở hữu trí tuệ

Trong khuôn khổ hợp tác của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho người học, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu của cơ quan doanh nghiệp sử dụng lao động về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến sở hữu trí tuệ cho người học thuộc khối ngành khoa học kỹ thuật, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phối hợp tổ chức khóa tập huấn Sở hữu trí tuệ.

Thông tin khóa học như sau:

– Khoá học:

Tập huấn Sở hữu trí tuệ (đính kèm: nội dung chương trình);

– Chứng nhận:

do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cấp có hiệu lực trên toàn quốc;

– Số lượng:

120 Sinh viên/lớp;

– Học phí:

Được hỗ trợ 100%;

– Thời lượng:

02 ngày/Khóa

– Thời gian và địa điểm dự kiến:

Người học chọn một trong các phương án sau:

+ Khóa 1:

Ø  Thời gian: 04-05/11/2017,

Ø  Địa điểm: Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

+ Khóa 2:

Ø  Thời gian: 11-12/11/2017,

Ø  Địa điểm: Cơ sở Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

+ Khóa 3:

Ø  Thời gian: 18-19/11/2017,

Ø  Địa điểm: Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

+ Khóa 4:

Ø  Thời gian: 25-26/11/2017,

Ø  Địa điểm: Cơ sở Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

– Đối tượng tham dự:

người học đang theo học các chương trình, bậc đào tạo tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

– Cách thức đăng ký:

https://goo.gl/forms/m1ufSCxQCyxS9b6i2

– Thời hạn đăng ký:

người học đăng ký tham dự trước ngày khai giảng của khóa học 2 ngày.

– Điều kiện cấp giấy xác nhận:

Tham dự tối thiểu 75% thời lượng tập huấn.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

THANH TRA PHÁP CHẾ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

 

{aridoc width=”900″ height=”800″}/attachments/article/277/CV185.TB.KHTN.pdf{/aridoc}