THAM GIA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2024

THAM GIA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2024

Sáng ngày 17/05/2024, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã phối hợp với Công an Quận 5, TP.HCM để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) trong Nhà trường tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

 

Mục đích của việc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC & CNCH cho viên chức, người lao động, sinh viên và đội viên (VC-NL-SV) và Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ của Nhà trường. Bên cạnh đó, giúp lực lượng PCCC tại chỗ, VC-NL-SV nắm được những nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC & CNCH và những kiến thức cơ bản về công tác PCCC & CNCH; nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa và cách xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra.

 

Các thành viên Đội PCCC tại chỗ cơ cở Nguyễn Văn Cừ và toàn thể VC-NLĐ-SV đang công tác và học tập tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM cơ sở Nguyễn Văn Cừ đều tích cực tham gia.