Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở – kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2018 đợt 1

Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở – kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2018 đợt 1

Học viên vui lòng xem thời khóa biểu trong file đính kèm (Phòng học sẽ được cập nhật trước ngày 06/4/2018). 

Đối với các môn không đủ học viên để mở lớp:

1/ Học viên tự ôn tập theo đề cương đã đăng tải trên web trường (link bên dưới)

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/138-phong-sdh/thong-tin-tuyen-sinh-sdh/149-de-cuong-on-tap-cac-chuyen-nganh-tuyen-sinh-sau-dai-hoc?Itemid=437

2/ Nhà trường sẽ tiến hành thủ tục hoàn trả học phí cho học viên. Thời gian nhận lại học phí các môn không mở: từ 23/4/2018 đến 04/5/2018 (học viên mang theo biên lai bản gốc đến Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận lại học phí).