Thông báo [AUF] Học bổng trường hè “One Health” về hạn chế đề kháng chất kháng sinh

Thông báo [AUF] Học bổng trường hè “One Health” về hạn chế đề kháng chất kháng sinh

P.QHĐN xin được chuyển tiếp thông tin từ AUF đến các đối tượng có quan tâm đến về:

Trong khuôn khổ dự án “One Health in South East Asia” (OHSEA) – với sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) Pháp và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Văn phòng AUF HCM kính chuyển quý trường thông báo tuyển ứng viên tham dự trường hè “Cách tiếp cận ‘Một sức khoẻ’ (One Health) nhằm hạn chế đề kháng chất kháng sinh”, tổ chức thành hai đợt (mỗi đợt 8 ngày) tại Hà Nội (22-30/08/2022) và Bangkok (dự kiến tháng 11/2022).

 

Chủ đề chính xoay quanh cách thức tiếp cận tổng hợp với nhiều thành phần tham gia, cùng triển khai các hoạt động hợp tác và truyền thông liên ngành nhằm phòng chống và hạn chế tình trạng đề kháng chất kháng sinh, cải thiện khả năng chăm sóc y tế cho con người, động vật và môi trường, trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến việc quản lí nguy cơ dịch bệnh mới nổi: thú y, y tế công cộng, sinh thái học, kinh tế học, xã hội học, gen học, khoa học mô hình hoá, thống kê y học. v.v.

 

Điều kiện ứng tuyển:

  • Là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh (chưa tốt nghiệp);
  • Có quốc tịch Việt Nam, Lào, Campuchia hoặc Malaisia;
  • Dưới 35 tuổi (tính đến ngày 01/06/2022);
  • Có trình độ tiếng Anh thành thạo và hồ sơ khoa học phù hợp.

 

Thành phần hồ sơ ứng tuyển:

  • Sơ yếu lí lịch vắn tắt, trình bày đầy đủ quá trình học tập của bản thân;
  • Thư ứng tuyển, giới thiệu đề tài khoa học đang thực hiện trong khuôn khổ đào tạo đang theo học (thạc sĩ, tiến sĩ), trình bày động lực và mối quan tâm của bản thân đối với chủ đề “One Health” và các mối hợp tác khoa học tại Đông Nam Á;
  • Thư giới thiệu của người hướng dẫn đề tài;
  • Bản sao hộ chiếu/thẻ căn cước;
  • Bản sao các văn bằng đã có (cử nhân, thạc sĩ).

 

Hồ sơ nộp TRƯỚC ngày 15/07/2022, gửi qua e-mail: serge.morand@umontpellier.frclarisse.veylon@diplomatie.gouv.fr et flavie.goutard@cirad.fr.