[Thông báo] Buổi chia sẻ về cơ hội học bổng tại Trường Đại học Oakland

[Thông báo] Buổi chia sẻ về cơ hội học bổng tại Trường Đại học Oakland
 
 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Oakland, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức buổi chia sẻ về cơ hội học bổng tại Trường Đại học Oakland.
 
Người trình bày: GS. Vijayan Sugumaran
 
Đối tượng: Sinh viên/cựu sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học Tự nhiên được nhận các ưu tiên sau:
– Miễn yêu cầu điểm GRE
– Đóng học phí như sinh viên trong bang (in-state tuition)
– Được dễ dàng nhận vào chương trình Thạc sĩ tài Oakland khi có đề cử của Trường KHTN
– Cơ hội hỗ trợ tài chính dưới hình thức assistantship
– Được chuyển 9 tín chỉ (nếu là học viên cao học tại Trường KHTN)
 
Tham gia trao đổi sinh viên trong 1 học kỳ (nếu vẫn còn đang học đại học)
Thời gian: 19h00, thứ 4, ngày 04/05/2022
Hình thức: Online qua Zoom
Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/k56BcpMyjq49Lwb2A

 
Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua email ntmdung@fit.hcmus.edu.vn