[Thông báo] Buổi gặp gỡ với đại diện trường ĐH Dalhousie, Canada

[Thông báo] Buổi gặp gỡ với đại diện trường ĐH Dalhousie, Canada

P.QHĐN xin thông tin đến người học:

[SEMINAR] Buổi gặp gỡ với đại diện trường ĐH Dalhousie, Canada.

Thời gian: 9:30 – 10:30 ngày 13/5/2022

Địa điểm: F.102

Nội dung:
– Giới thiệu về trường ĐH Dalhousie
– Nghiên cứu và học tập sau đại học tại Dalhousie
– Cơ hội học bổng và thực tập tại Canada

>> Tham gia tự do không cần đăng ký.

 

Trân trọng.