[THÔNG BÁO] Buổi giới thiệu thông tin Học bổng Chính phủ Úc tại trường ĐH Adelaide

[THÔNG BÁO] Buổi giới thiệu thông tin Học bổng Chính phủ Úc tại trường ĐH Adelaide
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin về Buổi giới thiệu thông tin Học bổng Chính phủ Úc tại trường ĐH Adelaide như sau:
 
Thời gian: 3:00pm (Adelaide Time), Thứ Năm, ngày 14/4/2022
 
Đường dẫn đăng ký tham dựbit.ly/UoAAAS
 
Trân trọng.