Thông báo buổi học tăng cường môn Kỹ năng mềm, lớp Cử nhân tài năng CNTT K2020

Thông báo buổi học tăng cường môn Kỹ năng mềm, lớp Cử nhân tài năng CNTT K2020

THÔNG BÁO

(V/v  lớp Kỹ năng mềm – CNTN2020 học ngày 12/10/2020)
 
        Giáo vụ khoa Công nghệ thông tin thông báo đến các bạn sinh viên Cử nhân Tài năng theo học  lớp Kỹ năng mềm – CNTN2020, lớp sẽ có buổi học tăng cường vào ngày 12/10/2020:
Thời gian: 13g30, ngày 12/10/2020
Địa điểmGiảng đường 2, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Ngày 17/10/2020, lớp học theo lịch cố định đã thông báo tại Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.