[THÔNG BÁO] Chương trình “ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event)”

[THÔNG BÁO] Chương trình “ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event)”
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin đến đối tượng cần quan tâm từ Văn phòng AUN về Chương trình “ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event)”. Chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao lưu tri thức, văn hoá và phong tục, tập quán giữa sinh viên các nước ASEAN và Nhật Bản.

Thời gian: 15g00 – 19g00, từ ngày 29/11 – 01/12/2022 (GMT+7)
Hình thức: Trực tuyến (Zoom Meeting / Gather Town)
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Số lượng: 60 sinh viên từ các nước thành viên ASEAN và Nhật Bản
Sinh viên hoàn thành chương trình sẽ được nhận chứng nhận tham gia (E-certificates) từ Ban tổ chức
Đường link đăng ký tham gia: https://forms.gle/oV4t3vBydKThvmW5A, hạn cuối đăng ký là ngày 14/11/2022
Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo thêm tại tài liệu đính kèm.
 
Trân trọng.