[THÔNG BÁO] Chương trình đào tạo Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học (LIF) – RAEng & VAST

[THÔNG BÁO] Chương trình đào tạo Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học (LIF) – RAEng & VAST
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ Đại sứ quán Anh về Chương trình đào tạo Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học (LIF) dành cho các nhà nghiên cứu Việt Nam. Chương trình do Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng) phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp tổ chức với các hoạt động đào tạo, kết nối tại Việt Nam và Vương quốc Anh.


Thông tin chi tiết về chương trình, tiêu chí hợp lệ và cách thức nộp hồ sơ có đăng tại website của VAST Cổng TTĐT Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (https://vast.gov.vn/) và RAEng: https://raeng.org.uk/programmes-and-prizes/programmes/international-programmes/leaders-in-innovation-fellowships/lif-global
Hạn nộp hồ sơ: 
10/10/2022.

Trân trọng.