THÔNG BÁO Chương trình Giải thưởng Kova năm 2022

THÔNG BÁO Chương trình Giải thưởng Kova năm 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:  81  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình Giải thưởng Kova năm 2022

_________________

I/ HẠNG MỤC NGHỊ LỰC: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2020, 2021 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2021-2022 từ loại Khá trở lên;
 • Thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2022 hoặc thuộc các trường hợp: mồ côi, bản thân SV hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình…  có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận;
 • Không dành cho SV đã nhận được học bổng từ các tổ chức khác trong năm học 2021 – 2022.
 • SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu)
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy tờ liên quan chứng minh: sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, giấy khám sức khỏe của người thân/bản thân… (bản photo, không cần công chứng);
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
 • 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong (không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm);
 • 01 tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ, không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 6/7/2022.

 

II/HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG: 10.000.000 đ / suất

 1. Đối tượng

Tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2020, 2021 hiện đang theo học tại Trường.

 1. Tiêu chuẩn
 • Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình tích lũy từ 9.0 trở lên);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2021-2022 từ loại Khá trở lên;
 • Là chủ nhiệm đề tài đạt giải từ cấp trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (đạt từ giải Ba trở lên);
 • Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật & Công nghệ (Công nghệ Hóa dược, Sinh – Y Sinh, Công nghệ thông tin, Tài nguyên & Môi trường).
 • Ưu tiên Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, thể hiện tinh thần Sống năng động – Sống trách nhiệm – Sống nỗ lực
 • Lưu ý: Không xét đối với các trường hợp sau:
 • Sinh viên từng nhận Giải thưởng KOVA – Hạng mục Triển vọng các năm trước
 • Đề tài đăng ký đã nhận được Giải thưởng/Học bổng tương tự từ các doanh nghiệp khác
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn tham gia (theo mẫu) và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan;
 • Thư giới thiệu từ giảng viên hướng dẫn;
 • Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận của đề tài có liên quan
 • Bảng điểm tất cả các học kì có xác nhận của nhà trường;
 • Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);
 • 01 bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
 • 01 tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ, không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm).

Hồ sơ gửi về: SV nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở, hạn cuối nộp hồ sơ là 15g00 ngày 6/7/2022./.

 

 

           

Nơi nhận:

–  BGH (để báo cáo);

–  Đoàn TN, Hội SV;

–  BCN các Khoa;

–  Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương