[THÔNG BÁO] Chương trình học bổng Chevening bậc Thạc sĩ – Chính phủ Anh

[THÔNG BÁO] Chương trình học bổng Chevening bậc Thạc sĩ – Chính phủ Anh
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến các đối tượng cần quan tâm về Chương trình học bổng Chevening bậc Thạc sĩ của Chính phủ Anh cho năm học 2023/2024. Đây là chương trình hướng đến các cá nhân có năng lực chuyên môn, có tiềm năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Hình thức: Học bổng toàn phần cho khóa học Thạc sĩ trong 01 năm tại tất cả các trường Đại học tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len. Với sự hỗ trợ của chính phủ Wales, chương trình sẽ có thêm các suất học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam lựa chọn theo học tại các trường ở xứ Wales.
Lĩnh vực: Không giới hạn. Tại thời điểm nộp hồ sơ học bổng, ứng viên chỉ cần xác định rõ 3 khóa học nhưng chưa cần nộp thư mời nhập học của trường.
Website chính thức: https://www.chevening.org/
Phương thức ứng tuyển: ng tuyển trực tiếp tại cổng điện tử https://chevening.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2022
Trong trường hợp gặp vấn đề kỹ thuật, ứng viên có thể gửi email tới địa chỉ vietnam@chevening.org để nhận được trợ giúp. Với những vấn đề khác liên quan đến Chevening, ứng viên có thể liên hệ với Ban Điều phối Học bổng Chevening qua địa chỉ chevening.vietnam@ukinvietnam.com.

Trân trọng.