Thông báo Chương trình học bổng Maha năm 2024

Thông báo Chương trình học bổng Maha năm 2024

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Maha năm 2024

Nhà trường thông tin về Chương trình học bổng MAHA năm 2024 của Công ty CP Hoá Chất Maha dành cho sinh viên Khoa Hóa học. Thông tin về chương trình như sau:

 1.  Nội dung:
  Maha là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hóa chất & thiết bị tại Việt Nam được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu không chỉ cung cấp nguyên liệu sản xuất hoá chất chất lượng cao mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.
  Chương trình Học bổng Maha 2024 được sáng lập vì mục tiêu không chỉ giúp các bạn sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn mà còn truyền đạt thông điệp về việc hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với giá trị mỗi suất học bổng từ 5-10 triệu đồng.
 1.  Giá trị học bổng: 5-10 triệu đồng/suất
 2.  Điều kiện dự tuyển:
  – Đang là sinh viên chính quy năm ba trở lên đang học tập tại khoa Hóa học.
  – Có điểm trung bình học tập từ năm nhất đến nay trên 7.5, điểm rèn luyện năm học 2022-2023 trên 65.
  – Có hoàn cảnh gia đình khó khăn
  – Ưu tiên có thành tích nổi bật ngoài khía cạnh học thuật. Hoạt động xã hội và tình nguyện, ngoại khoá tích cực: hiến máu nhân đạo, tổ chức workshop,…
 1.   Hồ sơ dự tuyển:
  – Đơn xin học bổng- Bài luận cá nhân : sinh viên tự viết có thể đánh máy hoặc viết tay, bài viết yêu cầu sinh viên giới thiệu về bản thân (mã số sinh viên, email, số điện thoại,…) quá trình học tập, lý do đề nghị xét học bổng và kế hoạch tương lai,… (tối đa 1000 từ)
  – Bảng điểm học tập tất cả các môn không chia từng học kì có đóng dấu xác nhận của Nhà trường
  – Bản điểm rèn luyện  học kì 1 năm học 2023-2024 có đóng dấu xác nhận của Nhà trường
  – Bản sao giấy chứng gia đình khó khăn, hộ nghèo/cận nghèo 2024
  – Bản sao có công chứng giấy khen, bằng khen của các cơ quan chức năng cấp bộ, ngành (nếu có).
  – Bản sao giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội (nếu có).
 1. Quy trình dự tuyển:
  – Sinh viên scan toàn bộ hồ sơ trên thành 1 file pdf duy nhất và nộp theo link https://forms.office.com/r/R8A7mA9RPA
 2. Thời hạn ứng tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2024

Tìm hiểu thêm về Maha