Thông báo chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2021 – 2022

Thông báo chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2021 – 2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    120 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2021 – 2022

                                                                                                

         Tiếp nối chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật năm học 2020-2021 do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Quỹ Phát triển Tài năng Việt tài trợ. Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM (QPT) sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood và Quỹ Phát triển Tài năng Việt triển khai chương trình học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật năm 2021-2022 cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, Khoa thuộc ĐHQG-HCM và Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre với nội dung như sau:

 1. Đối tượng – Tiêu chí học bổng:
 • Là sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, Khoa thuộc ĐHQG-HCM và Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre;
 • Sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
 • Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại địa phương đang sinh sống;
 • Kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2020-2021;
 • Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2021-2022;

*  Ưu tiên sinh viên năm nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật của tất cả các ngành đang theo học tại các trường thành viên ĐHQG-HCM.

 1. Giá trị học bổng toàn phần:

Tùy vào năm học hiện tại sinh viên đang theo học, sẽ có những giá trị học bổng khác nhau bắt đầu từ năm học 2021-2022, cụ thể giá trị học bổng như sau:

 • Sinh viên năm 1: 50.000.000 triệu đồng/suất (Năm mươi triệu đồng).
 • Sinh viên năm 2: 30.000.000 triệu đồng/suất (Ba mươi triệu đồng).
 • Sinh viên năm 3: 20.000.000 triệu đồng/suất (Hai mươi triệu đồng).
 • Sinh viên năm 4 và năm 5,6: 10.000.000 triệu đồng/suất (Mười triệu đồng).

Sinh viên sẽ nhận giá trị học bổng hằng năm liên tục cho đến hết giá trị học bổng.

 1. Hồ sơ học bổng bao gồm: 
 • Thư viết tay trình bày hoàn cảnh, có xác nhận cha và mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp;
 • Bản photo CMND/thẻ căn cước và thẻ sinh viên (trừ sinh viên năm 1 do chưa có thẻ sinh viên);
 • Giấy chứng nhận khuyết tật hoặc sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của chính quyền địa phương.
 1. Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): HBTOANPHAN_MSSV

Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/wivm6vBZtY

Bước 2: Nộp hồ sơ bản cứng

 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (cơ sở Nguyễn Văn Cừ).
 • Cách 2: Nộp theo đường bưu điện đến địa chỉ:

Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên bìa thư ghi rõ: Hồ sơ học bổng toàn phần.

Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến và bản cứng: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 09/01/2022./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương