[THÔNG BÁO] Chương trình PEACE ĐH Hiroshima, Nhật Bản 09/2019